Rešitev: Diagonala pravokotnika (Java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Diagonala pravokotnika

 1. import java.io.BufferedReader;
 2. import java.io.IOException;
 3. import java.io.InputStreamReader;
 4.  
 5. public class DiagonalaPravokotnika
 6. {
 7. public static void main(String[] args) throws NumberFormatException, IOException
 8. {
 9. double a;
 10. double b;
 11. System.out.println("Vnesi velikost prve stranice: ");
 12. //Določimo velikost prve stranice
 13. a = Double.parseDouble(vhod.readLine());
 14.  
 15. while (a < 0)
 16. {
 17. System.out.println("Dolzina stranice ne more biti negativna.");
 18. System.out.println("Vnesi novo dolžino: ");
 19. a = Double.parseDouble(vhod.readLine());
 20. }
 21.  
 22. System.out.println("Vnesi velikost druge stranice: ");
 23. //Določimo velikost druge stranice
 24. b = Double.parseDouble(vhod.readLine());
 25.  
 26. while (b < 0)
 27. {
 28. System.out.println("Dolzina stranice ne more biti negativna.");
 29. System.out.println("Vnesi novo dolžino: ");
 30. b= Double.parseDouble(vhod.readLine());
 31. }
 32.  
 33. double c = Math.sqrt((a * a) + (b * b));
 34.  
 35. //Izpišemo rezultat
 36. System.out.println("Vnesi velikost diagonale pravokotnika s stranico a= " + a
 37. + " in stranico b= " + b + " je " + c + ".");
 38. }
 39. }

Razlaga

Program s pomočjo pitagorovega izreka izračuna dolžino stranice. Ve tudi, da morajo biti stranice pozitivne. Če vnesemo v polje negativno vrednost, nam program javi, da vnesemo novo vrednost.

Glej tudi

Osebna orodja