Razširjanje stisnjenih datotek (ZIP)

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Splošno o razširjanju stisnjenih datotek

Izraz, s katerim smo se dolgo časa srečevali, ko je bilo govora o razširjanju datotek, je bil dekomprimiranje ali ekstrahiranje. Raba slovenskega jezika tudi pri opisovanju računalniških pojmov (vemo, da je pri tem dolgo časa prevladoval angleški jezik in izrazi, ki so izhajali iz njega) pa je prinesel s seboj izraz raztezanje ali razširjanje.

Izraz "ekstrahirati" sicer najdemo v SSKJ, vendar v povezavi s Kemijo in pomeni izločiti snov iz trdnih ali tekočih zmesi s topilom tako, da se pri tem kemično ne spremeni.

Jezikovna sekcija Slovenskega društva Informatika pa izdaja Slovar informatike. Med drugim je namen izdajanja tega slovarja iskanje slovenske ustreznice angleškim strokovnim izrazom in iskanje razlage in angleške ustreznice k slovenskim strokovnim izrazom. V njem je navedeno, da "raztezanje datotek" pomeni postopek, pri katerem se z raztezanjem podatkov obnovita izvorna oblika in velikost datoteke.


Pomembno je vedeti, da z raztezanjem stisnjenih datotek ali map dobimo enako število datotek in map, ki smo jih imeli, preden smo jih stisnili. Vrnemo se torej v stanje, kot je bilo pred postopkom stiskanja.


Glavni namen raztezanja datotek in map

 • omogoča nam urejanje naših arhivov (datoteke in mape, ki smo jih predhodno stisnili in uredili v nek arhiv, lahko dopolnjujemo, spreminjamo, brišemo),
 • omogoča nam ogled in urejanje stisnjenih datotek in map, ki smo jih prejeli preko spletne pošte,
 • če datotek, ki smo jih prejeli v stisnjeni mapi preko spletne pošte ne želimo urejati, ampak samo pogledati, jo lahko odpremo iz stisnjene mape in to storimo. Raztezanje stisnjene datoteke pa je potrebno v primeru, da želimo to datoteko tudi urejati.


Postopek raztezanja stisnjenih datotek, prejetih preko spletne pošte (najenostavnejši):

 • pošiljatelj je stisnjeno datoteko poslal kot priponko sporočilu,
 • ko smo stisnjeno datoteko prejeli in jo želimo odpreti, lahko to storimo na dva načina:
 1. dvakrat kliknemo na stisnjeno datoteko ali mapo z levim miškinim gumbom,
 2. na stisnjeno datoteko ali mapo kliknemo z desnim miškinim gumbom,
 • v obeh primerih se nam odpre pogovorno okno Poštna priloga, v katerem moramo s klikom na gumb Odpri potrditi, da res želimo odpreti to datoteko,
 • s tem smo odprli stisnjeno mapo, iz nje lahko datoteke, ki jih vsebuje, odpremo in gledamo, ne moremo pa jih urejati,
 • če želimo datoteke tudi urejati, jih moramo še raztezati z orodjem za raztezanje (postopek je opisan v naslednjih poglavjih),
 • če smo prejeli stisnjeno mapo, ki je zaščitena z geslom, jo sicer lahko odpremo in vidimo, katere datoteke vsebuje, vendar datotek ne moremo odpreti ali jih raztezati, če predhodno ne vnesemo gesla.


Spodnja slika prikazuje pošiljanje stisnjene mape preko spletne pošte kot priloge.


Slika:PosiljanjeKP.png


Spodnja slika prikazuje odpiranje Poštne priloge - stisnjene mape.


Slika:OdpiranjeKP.png


Spodnja slika prikazuje odprto stisnjeno mapo z vsemi datotekami.


Slika:OdprtaKP.png


Zaščita arhivskih map z geslom

Spodnja slika prikazuje zahtevo po vpisu gesla, če smo prejeli šifrirano stisnjeno mapo.


Včasih je veljalo, da se je šifrirana stisnjena datoteka, poslana kot poštna priloga, pri raztezanju dešifrirala. Danes so tudi to že izpopolnili do te mere, da moraš vnesti geslo za vsako datoteko, ki jo želiš iz šifrirane stisnjene mape raztezati. Stisnjeno mapo sicer lahko odpreš, tako da vidiš vsebino mape, samih datotek v mapi pa ne moreš odpreti brez gesla.


Slika:SifriranoKP.png


Orodja za razširjanje datotek in map

Tudi za razširjanje obstajajo številna orodja, tukaj bom opisala postopek razširjanja z dvema orodjema: WinRAR in 7 - zip.

Razširjanje datoteke iz WinRAR arhiva

Če želimo datoteko, ki je stisnjena (bodisi, da smo jo stisnili sami ali pa smo jo v takšni obliki prejeli preko elektronske pošte) urejati, jo moramo razširiti iz stisnjene mape.

Postopek razširjanja datoteke iz WinRAR arhiva je naslednji:

 • odpremo stisnjeno datoteko (ko smo postavljeni z miško na njej, dvakrat hitro kliknemo levi miškin gumb ali pa kliknemo z desnim miškinim gumbom in iz priročnega menija, ki se odpre, izberemo ukaz Odpri),
 • v vrstici z meniji kliknemo na meni Ekstract to,
 • odpre se nam novo pogovorno okno Extraction path and options,
 • v njem lahko izberemo nastavitve posodobitev, prepisovanja datoteke in popravljanja okvarjenih datotek, vendar ponavadi pustimo te nastavitve takšne, kot so določene s privzetimi nastavitvami,
 • običajno v njem samo izberemo pot, s katero določimo, kam se naj shranijo razširjene datoteke,
 • izberemo lahko že obstoječo mapo ali pa v obstoječi ustvarimo novo mapo,
 • če izberemo slednje, opazimo, da se je na mestu, ki smo ga izbrali za mesto, kamor se naj shranijo razširjene datoteke, že prikazala nova mapa,
 • ime, ki smo ga dodelili novi mapi, se samodejno spremeni tudi v prikazani novi mapi, vendar šele po tem, ko smo v pogovornem oknu Extraction path and options kliknili na gumb V redu,
 • v navadni mapi so sedaj razširjene datoteke enake kvalitete in velikosti, kot so bile pred stiskanjem,
 • stisnjena mapa se pri tem ne spremeni.

Spodnja slika prikazuje raztezanje stisnjene mape z orodjem WinRAR

Slika:EkstrahirajWinRARKP.png

Spodnja slika prikazuje mapo z razširjenimi datotekami

Slika:EkstrahiranoWinRARKP.png


Razširjanje datoteke iz 7 - zip arhiva


Postopek razširjanja datoteke iz 7 - zip arhiva je naslednji:

 • odpremo stisnjeno datoteko (ko smo postavljeni z miško na njej, dvakrat hitro kliknemo levi miškin gumb ali pa kliknemo z desnim miškinim gumbom in iz priročnega menija, ki se odpre, izberemo ukaz Odpri),
 • v vrstici z meniji kliknemo na meni Razširi, ki nam odpre pogovorno okno z istim imenom,
 • v njem lahko vpišemo geslo, če je stisnjena mapa ali datoteka zaščitena z geslom,
 • s klikom na gumb, na katerem so tri pikice, se nam odpre še eno pogovorno okno, v katerem izberemo mesto, kam se naj shranijo razširjene datoteke,
 • izberemo lahko že obstoječo mapo ali ustvarimo novo mapo, če pa nobene od teh možnosti ne izberemo, se v stisnjeni mapi ustvari navadna mapa z istim imenom, kot ga ima stisnjena mapa,
 • v navadni mapi so sedaj razširjene datoteke enake kvalitete in velikosti, kot so bile pred stiskanjem,
 • stisnjena mapa se pri tem ne spremeni.


Spodnja slika prikazuje raztezanje stisnjene mape z orodjem 7 - zip


Slika:Ekstrahiraj7zipKP.png


Spodnja slika prikazuje mapo z razširjenimi datotekami


Slika:Ekstrahirano7zipKP.png

Osebna orodja