Ravnilo in šestilo (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

Orodje Ravnilo in šestilo (RiŠ)

1. Naloga: Predstavitev orodja RiŠ in prikaz risanja v njem.

2. Viri:

3. Predavatelj, avtor: Tjaša Panič

4. Seminar: 30. 5. 2011

5. Predstavitev: [[1]]

6. Seminarska naloga: [[2]]

7. Kvizna vprašanja:

 1. Kakšen program je Ravnilo in Šestilo?
  1. za urejanje fotografij
  2. za simbolno računanje
  3. (*) za dinamično geometrijo
  4. za risanje v 3D
 2. Za kaj je namenjena druga in tretja orodna vrstica?
  1. za shranjevanje, tiskanje in oblikovanje
  2. (*) za konstrukcijo in risanje geometrijskih elementov
  3. za snemanje
  4. nič od navedenega
 3. S katero tipko na tipkovnici si lahko vključimo koordinatno mrežo ?
  1. (*)F12
  2. F11
  3. F10
  4. F9
 4. Iz česa je sestavljena statusna vrstica?
  1. samo iz ukaza, ki je izbran
  2. samo iz opisa kaj moramo izvršite
  3. iz opisa objektov
  4. (*)iz ukaza, ki je izbran in opisa kaj moramo izvršiti
 5. V kakem vrstnem redu izbiramo možnosti da naredimo makro, ko imamo že narisano neko konstrukcijo?
  1. Nastavi parametre za makro, definiraj makro, nastavi cilj za makro
  2. Nastavi cilj za makro, nastavi parametre za makro, definiraj makro
  3. (*)Nastavi parametre za makro, nastavi cilj za makro, definiraj makro
  4. Definiraj makro, nastavi cilj za makro, nastavi parametre za makro
Osebna orodja