Raketni pogon

Iz MaFiRaWiki

Raketni pogon deluje po principu Newtonovih zakonov.

Raketa ima brez goriva maso mr, z gorivom vred pa mr + mg. Skozi izpušno cev med letom uhajajo plini izgorelega goriva s hitrostjo v0 in s stalnim masnim pretokom φm.

Masa in hitrost rakete se med pospeševanjem spreminjata:

m(t) = m_r + m_g - \phi_m\,t,
v(t) = v_0\,ln(\frac{m_r + m_g}{m_r + m_g - \phi _m\,t}). Izpeljava

Čas t teče od t = 0 do t = \frac{m_g}{\phi_m}.

Končna hitrost rakete je:

v_k = v_0\,ln(\frac{m_r + m_g}{m_r}).
Osebna orodja