Rajko Jamnik

Iz MaFiRaWiki

Rajko Jamnik, slovenski matematik, * 17. avgust 1924, Podreča, Sorško polje, † 23. september 1983, Kepa, Slovenija.

Vsebina

Oris življenja

Rodil se je 17. avgusta 1924 v Podreči na Sorškem polju. V gimnazijo je začel hoditi v Kranju, pozneje jo je obiskoval v Ljubljani. Ker je bila Gorenjska med vojno zaradi nemške zasedbe odrezana od Ljubljane, je nadaljeval šolanje v Beljaku. Tam je tudi maturiral. Ko so ga hoteli prisilno vpoklicati v nemško vojsko, je leta 1944 odšel k partizanom. Leta 1946 se je vpisal na matematiko na ljubljanski univerzi. Leta 1961 je doktoriral iz matematike na FNT v Ljubljani z disertacijo O polnih sistemih paroma neodvisnih slučajnih spremenljivk pod mentorstvom Ivana Vidava in bil izvoljen za docenta. Po diplomi je bil leta 1950 nastavljen na gimnazijo v Trbovljah. Tu je ostal do leta 1957, ko je prišel za asistenta matematike na biotehniško fakulteto v Ljubljani, kasneje je leta 1963 prešel na odsek za matematiko fakultete za naravoslovje in tehnologijo, kjer je bil od leta 1978 redni profesor. Bil je navdušen planinec. Konec septembra leta 1983 se je smrtno ponesrečil v Karavankah blizu Kepe.

Dr. Rajko Jamnik je izpolnil svoje življenje z bogato vsebino. Veliko časa mu je minevalo v predavalnici. Številne generacije matematikov, fizikov, gozdarjev, agronomov in drugih se ga bodo spominjale kot izvrstnega predavatelja. Na odseku za matematiko je predaval matematično analizo, verjetnostni račun in statistiko. Pogosto je tudi predaval na tretji stopnji biotehniške fakultete, ekonomske fakultete, visoke šole za telesno kulturo in drugod. V svojih predavanjih je zmeraj znal združiti razumljivost z matematično neoporečnostjo.

Obsežno je njegovo strokovno publicistično delo. Poleg člankov je napisal veliko knjig. Bil je naš glavni strokovnjak za verjetnostni račun in matematično statistiko. Izpod njegovega peresa smo dobili knjigi Verjetnostni račun in Matematična statistika, ki dajeta prvi širši prikaz teh področij v slovenščini. Pri pisanju teh dveh knjig je moral rešiti tudi marsikakšno jezikovno vprašanje, saj je bilo treba slovensko terminologijo v veliki meri šele ustvariti. Iz predavanj na biotehniški fakulteti je zrasla knjiga Matematika, ki se uporablja kot učbenik pri enoletnih tečajih višje matematike. Širšemu krogu bralcev je v knjigah predstavil teorijo informacije in teorijo iger. Vsa ta in druga njegova dela se odlikujejo po jasnosti in lepem jeziku. Dragocena je bila njegova pomoč v raznih odborih in komisijah na oddelku za matematiko in mehaniko, pri Društvu matematikov, fizikov in astronomov na inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Oddelku za matematiko in mehaniko je bil nekaj časa predstojnik, isto dolžnost je opravljal pri oddelku za matematiko na inštitutu.

Bibliografija

Razprave in članki

 1. Operatorski račun, Ljubljana, Obz. mat. fiz. 1956.
 2. Osnovni pojmi teorije informacij, Ljubljana, Obz. mat. fiz. 1957.
 3. Verige in procesi Markova, Ljubljana, Obz. mat. fiz. 1957.
 4. O polnih sistemih paroma neodvisnih slučajnih spremenljivk, Ljubljana, disertacija 1960.
 5. Über vollständige Systeme von paarweise unabhängigen zufälligen Grössen, Beograd, Bull. Soc. math. phys. Serbie 1962.
 6. Elementi teorije iger, Ljubljana, Obz. mat. fiz. 1962.
 7. O aksiomatični utemeljitvi verjetnostnega računa, Ljubljana, Obz. mat. fiz. 1962.
 8. Über vollständige orthonormierte Systeme von paarweise unabhängigen zufälligen Grössen, Ljubljana, Public. Department of mathematics 1964.
 9. O teoriji množične strežbe, Ljubljana, Obz. mat. fiz. 1965.
 10. Osnovni pojmi matematične statistike, Ljubljana, Obz. mat. fiz. 1966.
 11. O neomejeno deljivih in stabilnih porazdelitvah, Ljubljana, Obz. mat. fiz. 1967.
 12. O nihanju relativne frekvence dogodka okrog njegove verjetnosti, Ljubljana, Obz. mat. fiz. 1968.
 13. O preizkušanju statističnih hipotez, Ljubljana, Obz. mat. fiz. 1970.
 14. Ortonormirani sistemi slučajnih spremenljivk (raz. naloga), Ljubljana, Inšt.za mat. fiz. meh.1973.
 15. Paarweise unahängige zufällige Grössen auf abzählbar unendlichen Wahrscheinlickeitsfeldern, Ljubljana, Public. Department of mathematics 1974.
 16. Matematična statistika, Ljubljana, Obz. mat. fiz. 1974.
 17. Teorija iger, Ljubljana, Obz. mat. fiz. 1974.

Knjige

 1. Matematika za agronome, Univerza v Ljubljani, Bioteh. fakulteta 1959.
 2. Matematika za gozdarje, Ljubljana, Univerzitetna založba 1959.
 3. Elementi teorije informacije, Ljubljana, Mladinska knjiga 1964.
 4. Teorija iger, Ljubljana, Mladinska knjiga 1966.(COBISS),
 5. Matematika, Univerza v Ljubljani, Bioteh. fakulteta 1969.(COBISS),
 6. Verjetnostni račun, Ljubljana, Mladinska knjiga 1971.
 7. Uvod v matematično statistiko, Ljubljana, DMFA 1976.
 8. Trigonometrijske vrste, Stietjesov integral, Lebesqueov integral, Verjetnostni račun in statistika. Vsa štiri poglavja so objavljena v: I. Vidav, Višja matematika II, Ljubljana, DZS 1975, 1979. (COBISS),
 9. Matematična statistika, Ljubljana, DZS 1980.
 10. Matematika, Ljubljana, Partizanska knjiga 1981.

Vir

Grasseli, Jože: V spomin Rajku Jamniku, Obzornik za matematiko in fiziko 6, Ljubljana 1983.

Osebna orodja