Racionalna funkcija (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

Racionalna funkcija

 1. Naloga: obravnavajte racionalno funkcijo.
 2. Viri:
  1. http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/rac_f.html
  2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Racionalna_funkcija
  3. http://www.nauk.si/materials/344/out/index.html#state=1
  4. Zapiski s predavanj Matematike 1, 2009/2010
 3. Predavatelj, avtor: Nastja Grubar
 4. Seminar: 18.4.2011
 5. Predstavitev:Racionalna funkcija(powerpoint).
 6. Seminarska naloga: Slika:RacionalnaFunkcija.pdf
 7. Kvizna vprašanja:
  1. Racionalna funkcija je oblike f(x) = (p(x))/(q(x)). Če velja p(x) = 0, potem iz tega dobimo:
   1. Pole
   2. Ničle
   3. Vodoravno asimptoto
   4. Poševno asimptoto
  2. Racionalna funkcija je glede na stopnjo polinomov v ….. skupinah.
   1. 5
   2. 3
   3. 2
   4. 6
  3. Kaj se zgodi z grafom, če je ničla lihe stopnje?
   1. Se odbije od abscisne osi
   2. Se odbije od ordinatne osi
   3. Seka abscisno os
   4. Seka ordinatno os
  4. Kaj se zgodi z grafom, če je pol sode stopnje?
   1. Spremeni predznak
   2. Seka ordinatno os
   3. Ne spremeni predznaka
   4. Se odbije od abscisne osi
  5. Če je sta stopnji in vodilna koeficienta števca in imenovalca enaka, potem je vodoravna asimptota enaka:
   1. Y = 1
   2. Y = 0
   3. Y = ax + b
Osebna orodja