Racionalna funkcija (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Racionalna funkcija

 1. Naloga: Obravnavajte racionalno funkcijo
 2. Viri:
  1. http://www.fmf.uni-lj.si/~globevnik/skripta.pdf
  2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Racionalna_funkcija
  3. leksikon
  4. maturitetna knjiga
 1. Predavatelj, avtor: Tamara Čuk
 2. Seminar: 31.5.2010
 3. Predstavitev:Slika:Racionalne funkcije.pdf
 4. Seminarska naloga:Slika:Seminarska_naloga-racionalna_funkcija.pdf
 5. Kvizna vprašanja:

Polinom lako razcepimo po GAUSSOVEM IZREKU?

 1. drži
 2. ne drži

Ničla polinoma je tam kjer je?

 1. q(x)=0
 2. p(x)=0?

Racionalna funkcija je _________________ dveh polinomov.

 1. produkt
 2. količnik
 3. vsota

Če je ničla polinoma lihe stopnje potem se graf v njej?

 1. dotakne abscisne osi
 2. spremeni predznak
 3. seka abscisno os
 4. seka ordinatno os

Ničle rišemo na abscisni osi?

 1. drži
 2. ne drži
Osebna orodja