Računanje decimalk števila pi (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

Računanje decimalk števila π

 1. Naloga: Definirajte število π in prikažite zgodovino računanja njegovih decimalk.
 2. Viri:
  1. http://www.presek.si/4/4-3-Petek.pdf
  2. http://www.presek.si/4/4-4-Petek.pdf
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Pi
  4. http://www.wolframalpha.com/input/?i=Representations+of+Pi
  5. http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Pi_through_the_ages.html
  6. http://mste.illinois.edu/reese/buffon/buffon.html
 3. Predavatelj, avtor: Anton Ulčnik
 4. Seminar: 18.4.2011
 5. Predstavitev:http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki/Slika:AUPredstavitev.pdf
 6. Kviz: AUKviz
 7. Kvizna vprašanja:
  1. Biblijska ocena za π je:
   1. 2
   2. 3
   3. 22/7
   4. 3 in še malo
  2. Arhimedova metoda za iskanje približka za π je:
   1. zelo hitra
   2. matematično korektna
   3. edina pravilna
  3. Števlio π je znano tudi kot:
   1. Arhimedovo število
   2. Ludolphobo število
   3. Vegovo število
  4. Oznako π je uporabljal že
   1. Arhimed
   2. Ludolph
   3. Euler
   4. Vega
  5. Danes poznamo π že na več kot ______ decimalk:
   1. 100
   2. 1000000
   3. 5 * 1012
   4. 5 * 1015
Osebna orodja