Računanje decimalk števila pi (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Računanje decimalk števila π

 1. Naloga: Definirajte število π in prikažite zgodovino računanja njegovih decimalk.
 2. Viri:
  1. http://www.presek.si/4/4-3-Petek.pdf
  2. http://www.presek.si/4/4-4-Petek.pdf
  3. http://www.presek.si/12/731-Kramar.pdf
  4. Wikipedia (http://sl.wikipedia.org/wiki/Pi)
  5. O Juriju Vegi in številu π
  6. http://wapedia.mobi/sl/Pi.
 3. Predavatelj, avtor: Sanja Zamida
 4. Seminar: 19.4.2010
 5. Predstavitev: Slika:steviloPI.pdf
 6. Seminarska naloga:Slika:steviloPI.pdf
 7. Kvizna vprašanja:

1.) Število π je matematična konstanta in je enaka razmerju med obsegom kroga in njegovim premerom.

 • drži
 • ne drži

2.) Število π je transcendentno število, ni pa iracionalno.

 • drži
 • ne drži

3.) Kdo je računal s pomočjo Rhindovega papirusa?

a) Grki

b) Sumerci

c) Egipčani

d) Kitajci

4.) Med Grki je za računanje števila π najbol znan?

a) Ahil

b) Arhimed

c) Ludolf van Ceulen

d) Ptolomej

5.) V 16. stoletju so matematiki iskali približek v obliki decimalnega števila in ne več v obliki ulomka:

 • drži
 • ne drži

6.) Koliko decimalk je izračunal Ludolf van Ceulen?

a) 100

b) 72

c) 15

d) 35

7.) Fizik Snell je našel izbolšanje Arhimedove metode:

 • drži
 • ne drži

8.) Kdo je uvedel rabo simbola π za razmerje med obsegom in polmerom kroga?

a) Snell

b) James Gregory

c) Leonhard Euler

d) Jurij Vega

9.) Kdo je naš najbolj znani matematiki, ki je računal decimalke števila π?

___________________________________

10.) Koliko pravilnih decimalk je izračunal?

a) 289

b) 140

c) 79

d) 136

Osebna orodja