Računalništvo (FMF MAFI)/Vaje

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Turingovi stroji in izračunljivost

Mathematica

Vaje iz Mathematice so podane v zvezkih na spletni učilnici predmeta.

Java

Osnove Jave

Osnovno:

Aritmetika:

Nizi:


Zanke:


Tabele:

Metode:

Appleti:

Ostalo:

Objektno programiranje

Definicije razredov

Dodatno:

Podatkovne strukture in algoritmi

Urejanje podatkov

Osnovne naloge:

Dodatno:

Seznami

Drevesa

Deli in vladaj

Dinamično programiranje

Sestopanje

Osebna orodja