Računalništvo (FMF)/Vaje/2. kolokvij 2006-2007/Rešitev 4. naloge

Iz MaFiRaWiki

4. NALOGA

LL rotacija:

LD rotacija:

LL rotacija:

DD rotacija:

DL rotacija:

-21,DL rotacija:

-44,-10,-100:

-40,-77:

Osebna orodja