Psevdometrika

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Pvsevdometrika na množici M je preslikava d : M \times M \to \mathbb{R}, za katero velja:

  1. d(x,y) \geq 0
  2. d(x,x) = 0
  3. d(x,y) = d(y,x)
  4. d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)

V primerjavi z metriko je omiljena zahteva, da velja d(x,y) = 0 natanko tedaj, ko je x = y. Povedano drugače, psevdorazdalja med različnima točkama je lahko enaka nič.

Osebna orodja