Protokol

Iz MaFiRaWiki

Protokol je formalen opis sporočil za izmenjavo in pravil (standardov), ki jih je treba spoštovati, da se lahko med seboj sporazumevajo računalniški sistemi v omrežju. Nižjenivojski protokoli določajo električne in fizikalne standarde, ki jih je treba upoštevati, vrstni red bitov in bajtov, način oddajanja ter zaznavanja in odpravljanja napak. Višjenivojski protokoli se ukvarjajo z oblikovanjem podatkov in sporočil, komunikacijo med terminalom in računalnikom, nabori znakov, zaporedjem sporočil ipd. Zgled dobro razširjenega komunikacijskega protokola je ISO/OSI.

Osebna orodja