Proti Littlewood-Richardsonovemu pravilu za k-Schurove funkcije (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Proti Littlewood-Richardsonovemu pravilu za k-Schurove funkcije

Matjaž Konvalinka


Torek, 16. oktober 2012 in torek, 23. oktober 2012, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Litltewood-Richardsonovo pravilo je klasičen izrek v teoriji simetričnih funkcij, ki nam pove, kako izračunati produkt dveh Schurovih funkcij. Postavljen je bil kot domneva v 30-tih in dokazan v 70-tih letih prejšnjega stoletja. k-Schurove funkcije so posplošitev Schurovih funkcij in produktna formula zanje je pomembno odprt vprašanje. V svojem predavanju bom predstavil osnovna dejstva o k-Schurovih funkcijah in pokazal prve korake na poti proti domnevi, ki bi opisala produkt dveh k-Schurovih funkcij.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja