Programski konstrukt

Iz MaFiRaWiki

Programski konstrukt je drugo ime za sintaktični element (pravilo) programskega jezika. Običajno sintakso programskih jezikov opisujemo z gramatikami. Sestavni del gramatike pa so sintaktična pravila. npr.

<prireditveni stavek> ::= <leva stran> := <desna stran>
<pogojni stavek> ::= if <pogoj> then <stavek>|
           if <pogoj> then <stavek> else <stavek>
Osebna orodja