Program za enumeracijo majhnih struktur (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Program za enumeracijo majhnih struktur

Aleš Bizjak


Torek, 11. januar 2010, od 10-11, Plemljev seminar, Jadranska 19


Seminar bo potekal skupaj Seminarjem za osnove matematike in teoretičnega računalništva.

Na seminarju bosta Aleš Bizjak in Gašper Ažman predstavila projekta, ki sta ju opravila pri predmetu Matematika z računalnikom.


Aleš bo predstavil program alg, ki sprejme aksiomatizacijo matematične strukture (npr. grupe, kolobarja, delne ureditve, grafa, ipd.) in enumerira izomorfne razrede dane velikosti.


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja