Program Wink (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

Wink - program za izdelavo prezentacij z zajemom zaslona

 1. Naloga: Kratek prikaz izdelave preproste prezentacije z zajemom zaslona v programu Wink in informacija, kako pridobiti ta program.
 2. Viri:
  1. Spletna stran programa Wink [[1]]
  2. Primož Lukšič, video predavanje: Predstavitev programa Wink [[2]]
  3. Wink Tutorial (priložen programu Wink, prezentacija v programu Wink, ki prikazuje uporabo tega programa)
  4. Spletna stran Navk: http://www.nauk.si/materials/650/out/index.html#state=1
 3. Predavatelj, avtor: Klavdia Budak
 4. Seminar: 11.4.2011
 5. Predstavitev: http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki/Slika:ProgramWinkPredstavitev.pdf
 6. Seminarska naloga: http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki/Slika:ProgramWink.pdf
 7. Kvizna vprašanja:[[3]]
 8. Kviz:
  1. Kaj nam omogoča uporaba programa Wink?
   1. Risanje animacij
   2. Priprava filmčkov
   3. Snemanje pesmi
  2. S pomočjo katerih tipk vklopimo zaporedno slikanje?
   1. Shift
   2. Pause
   3. Shift+Pause
  3. Kaj ne moremo dodat po zaključenem slikanju?
   1. Oblaček
   2. Timer
   3. Sliko
  4. Koliko datotek dobimo na koncu?
   1. 2
   2. 4
   3. 9
  5. S katerim ukazom naredimo animacijo?
   1. Slika: s1_kb.png
   2. Slika: s2_kb.png
   3. Slika: s3_kb.png
Osebna orodja