Program Windows Explorer (Windows)

Iz MaFiRaWiki

Windows Explorer je program za delo z datotekami in mapami in je del operacijskih sistemov Windows XP/2003.

Slika:Explorer2.JPG

Vsebina

Zaganjanje programa Windows Explorer

 • najhitrejši način: tipka Slika:windows_logo.jpg + E
 • dvoklik na ikono My Computer na namizju
 • Start | My Computer
 • Start | Accessories | Windows Explorer

Nastavitve pogledov v Windows Explorerju

Za lažje delo z Windows Explorerjem je pomembno, da si ustrezno nastavimo prikaze datotek in map. Okno Windows Explorerja je v osnovi razdeljeno na levi in desni del. Na desnem delu je vedno prikaz trenutne mape. Vsebino levega dela določimo s pomočjo gumba Folders. Če je ta pritisnjen, je na levem delu je prikazana drevesna struktura map, če pa ne, so tam dodatna orodja in podatki o trenutno označeni datoteki/mapi.

Pogled na desni stran okna določimo z menujem View (Pogled) ali pa s pomočjo gumba. Na voljo imamo naslednje možnosti:

Icons(Ikone)
Prikaz datotek in map z ikonami, pri čemer je ob ikoni le ime datoteke oz. mape.

Zaradi velikosti ikon je prikaz je primeren le, če delamo z relativno majhnim številom datotek/map in nas zanimajo le imena teh.

Slika:ikone.jpg
List (Seznam)
Prikaz datotek/map v seznamu, kjer je vsaka datoteka/mapa predstavljena z majhno ikonico ter imenom. Pri datotekah je izgled male ikone je odvisen od tipa. Pogled omogoča enostavnejše delo v primerih, ko je v trenutni mapi relativno veliko datotek in podmap.
Slika:seznam.jpg
Details (Podrobnosti)
Prikaz datotek in map v obliki tabele, kjer stolpci predstavljajo dodatne lastnosti. Za vsako datoteko ali mapo so privzeto prikazane lastnosti: ime, velikost, tip in datum spremembe. Za slike so dodani še lastnosti: datum posnetka slike in dimenzije. Z vklapljanjem dodatnih stolpcev pa lahko prikažemo še številne druge lastnosti, kot so: datum nastanka, datum zadnje uporabe, atribute, stanje, lastnika, avtorja, nativ, temo, zvrst, strani, komentarje, avtorske pravice ...

Ta pogled lahko uporabimo tudi razvrščanje datotek oz. map po lastnostih. Če npr. želimo datoteke razvrstiti po velikosti, kliknemo na stolpec Size. Če kliknemo enkrat, se elementi razvrstijo naraščajoče, če kliknemo ponovno, pa padajoče.


Slika:podrobnosti.jpg
Thumbnails (Sličice)
Prikaz datotek in map kot sličic. Prikaz je primeren za delo z grafičnimi in video datotekami. Pri slikah je datoteka predstavljena kot pomanjšana sličica, pri videu pa kot slika prvega kadra. Pod sličico je napisano ime datoteke oz. mape.
Slika:sličice.jpg

Delo z datotekami in mapami

Osnovne operacije z datotekami in mapami so: ustvarjanje, pregledovanje, kopiranje, premikanje, brisanje, preimenovanje, pregledovanje/spreminjanje lastnosti ter iskanje. Za izvedbo operacije na datoteki/mapi je potrebno označevanje, da določimo datoteke/mape, na katerih naj se operacije izvedejo.

Označevanje oz. izbiranje

Označevanje poteka pri mapah in datotekah na enak način. Datoteko označimo tako, da kliknemo nanjo. Pri tem se ta obarva modro. Če sedaj kliknemo na drugo datoteko, se ta označi, prva pa ni več označena. Če želimo označiti več datotek, držimo tipko Ctrl in označujemo datoteke s klikanjem. Označene datoteke se obarvajo modro. Če pri tem kliknemo na že označeno datoteko, ta postane neoznačena. Če želimo označiti več zaporednih datotek, držimo tipko Shift in najprej pritisnemo na prvo datoteko, nato pa še na zadnjo. Označijo se vse datoteke po vrsti.

Ustvarjanje

Za ustvarjanje mape se najprej postavimo na mapo, v kateri želimo novo mapo ustvariti (izvorna mapa). Tako imamo v desnem delu okna Windows Explorerja vsebino izvorne mape. Mapo ustvarimo z izbiro File | New | Folder in jo takoj poimenujemo. Alternativno lahko z desnim miškinim gumbom klikenmo na prazno površino v desnem delu okna in izberemo New | Folder.

Datoteke ponavadi ustvarjamo s pomočjo namenskih programov (npr. datoteka, ki vsebuje besedilo napisano v programu MS Word, se ustvari med shranjevanjem na disk.

Preimenovanje

Datoteko/mapo označimo ter nanjo kliknemo z desnim miškinim gumbom. Izberemo Rename ter vtipkamo novo ime.

Druga možnost je, da datoteko/mapo označimo in izberemo File | Rename.

Tretja možnost je, da datoteko/mapo najprej označimo, nato pa še enkrat kliknemo z levim gumbom nanjo in počakamo za trenutek. Vtipkamo novo ime.

Potovanje po mapah/gledanje vsebine datotek

V mapo vstopimo tako, da nanjo dvokliknemo oz. jo označimo in pritisnemo tipko Enter. Ista operacija na datoteki zažene ustrezen program za pregledovanje vsebine te datoteke.


Kopiranje in premikanje datotek in map

Premikanje in kopiranje poteka enako za datoteke in za mape.

Premikanje datoteke pomeni, da se datoteka prestavi v neko drugo mapo. Kopiranje datoteke pomeni, da se kopija datoteke zapiše na neko drugo mapo, original pa ostane na istem mestu.

En način premikanja datoteke je, da jo enostavno primemo in prenesemo (Drag&Drop) na ciljno mapo. Seveda moramo pri tem načinu imeti na zaslonu vidno tako originalno datoteko kot ciljno mapo. Če pri prenašanju držimo tipko Ctrl, datoteko kopiramo.

Drugi način je premikanje/kopiranje preko odložne mize (Clipboard). Datoteko postavimo na odložno mizo tako, da izvedemo bodisi ukaz Copy (Kopiraj) bodisi ukaz Cut (Izreži). Pri prvem na odložno mizo postavimo kopijo datoteke, pri drugem pa original. Potem se z Windows Explorerjem postavimo na ciljno mapo (t.j. desna polovica prikazuje vsebino ciljne mape). Ko na ciljni mapi izvedemo ukaz Paste (Prilepi), se vsebina odložne mize zapiše v ciljno mapo.

Ukaza Copy oz. Cut lahko izvedemo na enega od naslednjih načinov. Seveda najprej dotično datoteko (oz. skupino datotek) označimo.

 • z desno miškino tipko pritisnemo na označeno datoteko (oz. označene datoteke) in izberemo Copy oz Cut.
 • Izberemo Edit | Copy oz. Edit | Cut.
 • Pritisnemo kombinacijo tipk Ctrl + C oz. Ctrl + X.

Ukaz Paste izvedemo na enega od načinov:

 • desno miškino tipko pritisnemo nad praznino v desnem delu Windows Explorja in izberemo Paste.
 • Izberemo menu Edit | Paste.
 • Pritisnemo kombinacijo tipk Ctrl + V.

Brisanje datotek in map

Datoteke oz. mape izbrišemo tako, da jih označimo in izvedemo nekaj od naslednjega:

 • Izberemo File | Delete.
 • Pritisnemo desni miškin gumb in izberemo Delete.
 • Pritisnemo tipko Del na tipkovnici.

Po brisanju se izbrisane datoteke shranijo v koš (Recycle Bin). Do koša dostopamo preko ikone na namizju. Če smo kakšno datoteko po pomoti izbrisali, jo lahko najdemo v košu, z desno miškino tipko kliknemo nanjo in izberemo Restore. Koš občasno izpraznimo z izbiro File | Empty Recycle Bin.

Če želimo datoteke izbrisati dokončno, torej tako da ne gredo v koš, to dosežemo s kombinacijo tipk Shift+Del.

Iskanje datotek in map

Operacijski sistem omogoča iskanje datotek ali map po celotnem disku ali po podmapah znotraj določene mape.

Iskanje lahko začnemo tako, da v meniju Start izberemo program Search (Iskanje). To isto dosežemo, če v Windows Explorerju pritisnemo na gumb Search, ki se nahaja v opravilni vrstici. V levem delu okna Windows Explorerja se nam odprejo polja za vnos kriterijev za iskanje. Kriteriji vključujejo:

 • Ime datoteke ali del imena. Pri navedbi dela imena lahko uporabimo nadomestna znaka zvezdico (*) in vprašaj (?). Zvezdica (*) nadomesti poljuben, tudi prazen, podniz, medtem ko vprašaj poljubno črko. Primer: 'a*.exe' pomeni, da naj se datoteka začne na črko 'a', konča pa se s končnico '.exe'.
 • Prisotnost določene besede v vsebini datoteke. To iskanje deluje le pri tekstovnih datotekah.
 • Datum zadnje spremembe.
 • Velikost datoteke.

Dodatno lahko nastavimo, kako naj poteka iskanje: ali iščemo rekurzivno v podmapah ali zgolj na prvem nivoju, ali iščemo tudi med skritimi datotekami, ali ločimo velike/male črke v imenih, ...

Nastavitve

Do nastavitev dostopamo preko izbire Tools | Folder Options.... Odpre se okno z več zavihki.

Zavihek General
tu lahko nastavimo:
 • Grupiranje (ali ne) istih programov v opravilni vrstici.
 • Ali odpiranje mape odpre novo okno Windows Explorerja.
 • Ali odprianje mape izvedemo z dvoklikom ali zgolj klikom.
Zavihek View
vsebuje veliko nastavitev. Ogledali si bomo le najbolj uporabljane:
 • Display the full path in the address bar: če okljukano, se v naslovni vrstic (pod orodno) prikaže celotna pot do trenutne mape. Sicer se v naslovni vrstici pokaže le ime trenutne mape.
 • Hidden files and folders: izbira Do not show hidden files and folders povzroči, da Windows Explorer ne prikazuje datotek in map z atributom hidden. Izbira Show hidden files and folders to omogoči.
 • Hide extensions for known file types: če okljukano, se končnice datotek, za katere je znano, kateri program jih odpira, ne prikazujejo. To, da vidimo končnice je včasih potrebno pri preimenovanju.
Zavihek File Types
tu nastavljamo povezavo med tipi datotek in programi, ki jih odpirajo.
Zavihek Offline Files
nastavitve povezane z datotekami na mrežnih diskih.
Osebna orodja