Program Task Manager (Windows)

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Uvod

Windows Task Manager prikazuje aplikacije in procese na računalniku. Odpremo ga s pritiskom na gumbe CTRL +ALT +DEL. Njegovo okno ima skupino zavihkov: Aplikacije(Applications), Procesi(Processes), Učinkovitost delovanja(Performance), Omrežje(Networking), Uporabniki(Users) in orodno vrstico: Datoteka, Možnosti, Pogled, Okna, Zaustavitev sistema, Pomoč. Orodna vrstica

Datoteka :

- Novo opravilo za odpiranje novih opravil,

- Izhod iz “ Upravitelja opravil” za končanje task manager-ja.

Možnosti:

- Vedno na vrhu

- Ob rabi miniraj

- Ob miniranju skrij

Pogled:

- Osveži zdaj

- Hitrost posodabljanja (osveževanja)(Visoka, Navadna, Nizka, Začasno ustavljena)

- Način pogleda ikon (Velike, Male, Podrobnosti)

Okno: Nastavimo postavitev okna task manager-ja na ekranu

Zaustavitev sistema: Imamo enake načine kot pod izklopi računalnik (Stanje pripravljenosti,

Mirovanje, Izklopi, Ponovni zagon, Odjavi, Preklopi med uporabniki(Windows + L ))

Pomoč:

- Teme pomoči, izberemo pomoč, ki nas zanima,

- Vizitka


Applications (Aplikacije)

V spodjem oknu se prikažejo, kateri procesi in programi tečejo v tem času. Ob dvokliku na program ali z gumbom Preklopi se preselimo v tisti program ki smo ga izbrali. Ta zavihek uporabljamo za zaprtje programa, ki se ne odziva oz. ima stanje Se ne izvaja. Tako, da izberemo program in kliknemo gumb Končaj opravilo zapremo program.

Slika:Task Manager1.jpg

Processes (Procesi)

Pod tem zavihkom so prikazani vsi procesi v tem času. Vsak proces ima svoje ime. Vidimo lahko, koliko procesorskega časa ima določen proces na voljo, kar nam pove, kakšna je njegova prioriteta. Za spremembo prioritete, z desnim klikom na določen proces, in nato izberemo Spremeni prioriteto. S tvegamo, da se lahko računalnik "sesuje". Vidimo pa tudi porabo CPU-ja v odstotkih, pod katerim uporabnikom teče program in koliko pomnilnika porablja. Spodaj imamo tudi kvadratek za prikaz procesov vseh uporabnikov vendar lahko to opcijo uporabimo le, če smo pod administratorskim uporabnikom.

Slika:Task Manager2.jpg

Performance (Učinkovitost delovanja)

Grafično nam prikazuje uporabo procesorja ter pomnilnika. Pri eno procesorskem sistemu se v Zgodovini uporabe CPE vidimo eno okno z graf om delovanja. Pri dvoprocesorskem sitemu, pa imamo dva okna za ogled delovanja dveh procesorjev.


Slika:Task Manager3.jpg

Networking (Omrežje)

Pod tem zavihkom so podatki o omrežju. Prikazuje nam katere povezave so na izbiro, uporabo omrežja, kolikšna je hitrost podatkov in stanje omrežja .

Slika:Task Manager4.jpg

Users (Uporabniki)

Pod tem zavihkom vidimo kdo je sedaj prijavljen na sistem. Tukaj se lahko odjavimo iz uporabnika ali prekinemo povezavo. To lahko počne le administratorski uporabnik. Zavihek uporabniki vidimo samo takrat, kadar imamo način prijave izbran Pozdravni zaslon . To okno je sestavljeno iz imena uporabnika, ID, Stanje uporabnika, Ime uporabnika in Seja.

Slika:Task Manager5.jpg

Osebna orodja