Program 2-3 drevo v Mathematici

Iz MaFiRaWiki

Osnovne operacije 2-3 drevesa:

Clear[pripravi, dTDrevo, ključ1, ključ2, sin1, sin2, sin3, jePrazno]
pripravi[] := dTDrevo[, , , ,]
dTDrevo[k1___, k2___, s1___, s2___, s3___];
ključ1[d_dTDrevo] := d[ [1]]
ključ2[d_dTDrevo] := d[ [2]]
sin1[d_dTDrevo] := d[ [3]]
sin2[d_dTDrevo] := d[ [4]]
sin3[d_dTDrevo] := d[ [5]]
jePrazno[d_dTDrevo] := Length[DeleteCases[d,]] === 0

Iskanje elementa v 2-3 drevesu:

Clear[vsebuje]
vsebuje[d_dTDrevo, e_] /; jePrazno[d] := False;
vsebuje[d_dTDrevo, e_] :=
 If[
  e < ključ1[d],
  If[
   Length[DeleteCases[d,]] === 1,
   False,
   vsebuje[sin1[d], e]
   ],
  If[
   Length[DeleteCases[d,]] === 1,
   e === ključ1[d],
   If[
    ključ2[d] === Null,
    vsebuje[sin2[d], e],
    If[
     e < ključ2[d],
     vsebuje[sin2[d], e],
     vsebuje[sin3[d], e]
     ]
    ]
   ]
  ]

Vstavljanje elementa v 2-3 drevo:

Clear[vstavi, vst1, vst2, vst3, vst4, vst5]
vstavi[d_dTDrevo, e_] /; jePrazno[d] := dTDrevo[e, , , ,]
vstavi[d_dTDrevo, e_] := If[vsebuje[d, e], d, vst1[d, e]]

vst1[d_, e_] := If[
  Length[DeleteCases[d,]] === 1,
  If[
   e < ključ1[d],
   ReplacePart[ReplacePart[d, dTDrevo[e, , , ,], 3], dTDrevo[ključ1[d], 4]],
   ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[d, dTDrevo[ključ1[d], , , ,], 3], e, 1], dTDrevo[e, , , ,], 4]
   ],
  vst2[d, e]
  ]

vst2[d_, e_] := If[
  Length[DeleteCases[d,]] === 3,
  If[
   e < ključ1[d],
   If[
    Length[DeleteCases[sin1[d],]] === 1,
    If[
     e < ključ1[sin1[d]],
     ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
          d, ključ1[d], 2],
         sin2[d], 5],
        sin1[d], 4],
       ključ1[sin1[d]], 1],
      dTDrevo[e, , , ,], 3],
     ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
         d, ključ1[d], 2],
        sin2[d], 5],
       e, 1],
      dTDrevo[e, , , ,], 4]
     ],
    If[
     Length[DeleteCases[sin1[d],]] === 3,
     ReplacePart[d, vstavi[sin1[d], e], 3],
     If[
      Length[DeleteCases[sin1[sin1[d]],]] === 1,
      If[
       e < ključ1[sin1[d]],
       ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
            d, ključ1[sin1[d]], 1],
           ključ1[d], 2],
          If[
           e < ključ1[sin1[sin1[d]]],
           ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
               sin1[d], ključ1[sin1[sin1[d]]], 1],
              dTDrevo[e, , , ,], 3],
             sin1[sin1[d]], 4],
            Null, {{2}, {5}}],
           ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
              sin1[d], e, 1],
             dTDrevo[e, , , ,], 4],
            Null, {{2}, {5}}]
           ], 3],
         dTDrevo[ključ2[sin1[d]], , sin2[sin1[d]], sin3[sin1[d]],], 4],
        sin2[d], 5],
       If[
        e < ključ2[sin1[d]],
        ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
             d, e, 1],
            ključ1[d], 2],
           dTDrevo[ključ1[sin1[d]], , sin1[sin1[d]], sin2[sin1[d]],], 3],
          dTDrevo[ključ2[sin1[d]], , dTDrevo[e, , , ,], sin3[sin1[d]],], 4],
         sin2[d], 5],
        ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
             d, ključ2[sin1[d]], 1],
            ključ1[d], 2],
           dTDrevo[ključ1[sin1[d]], , sin1[sin1[d]], sin2[sin1[d]],], 3],
          dTDrevo[e, , sin3[sin1[d]], dTDrevo[e, , , ,],], 4],
         sin2[d], 5]
        ]
       ],
      vst4[d, e]
      ]
     ]
    ],
   If[
    Length[DeleteCases[sin2[d],]] === 1,
    ReplacePart[ReplacePart[
      d, e, 2],
     dTDrevo[e, , , ,], 5],
    If[
     Length[DeleteCases[sin2[d],]] === 3,
     ReplacePart[d, vstavi[sin2[d], e], 3],
     If[
      Length[DeleteCases[sin1[sin2[d]],]] === 1,
      If[
       e < ključ1[sin2[d]],
       ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
          d, ključ1[sin2[d]], 2],
         dTDrevo[e, , sin1[sin2[d]], dTDrevo[e, , , ,],], 4],
        dTDrevo[ključ2[sin2[d]], , sin2[sin2[d]], sin3[sin2[d]],], 5],
       If[
        e < ključ2[sin2[d]],
        ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
           d, e, 2],
          dTDrevo[ključ1[sin2[d]], , sin1[sin2[d]], sin2[sin2[d]],], 4],
         dTDrevo[ključ2[sin2[d]], , dTDrevo[e, , , ,], sin3[sin2[d]],], 5],
        ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
           d, ključ2[sin2[d]], 2],
          dTDrevo[ključ1[sin2[d]], , sin1[sin2[d]], sin2[sin2[d]],], 4],
         dTDrevo[e, , sin3[sin2[d]], dTDrevo[e, , , ,],], 5]
        ]
       ],
      vst4[d, e]
      ]
     ]
    ]
   ],
  vst3[d, e]
  ]

vst3[d_, e_] := If[
  Length[DeleteCases[sin1[d],]] === 1,
  If[
   e < ključ1[d],
   If[
    e < ključ1[sin1[d]],
    dTDrevo[ključ1[d], , dTDrevo[ključ1[sin1[d]], , dTDrevo[e, , , ,], sin1[d],], dTDrevo[ključ2[d], , sin2[d], sin3[d],],],
    dTDrevo[ključ1[d], , dTDrevo[e, , sin1[d], dTDrevo[e, , , ,],], dTDrevo[ključ2[d], , sin2[d], sin3[d],]]
    ],
   If[
    e < ključ2[d],
    dTDrevo[e, , dTDrevo[ključ1[d], , sin1[d], sin2[d],], dTDrevo[ključ2[d], , dTDrevo[e, , , ,], sin3[d],],],
    dTDrevo[ključ2[d], , dTDrevo[ključ1[d], , sin1[d], sin2[d],], dTDrevo[e, , sin3[d], dTDrevo[e, , , ,],],]
    ]
   ],
  If[
   Length[DeleteCases[sin1[sin1[d]],]] === 1,
   If[
    e < ključ1[d],
    If[
     Length[DeleteCases[sin1[d],]] === 3,
     ReplacePart[d, vstavi[sin1[d], e], 3],
     dTDrevo[ključ1[d], , vstavi[sin1[d], e], dTDrevo[ključ2[d], , sin2[d], sin3[d],],]
     ],
    If[
     e < ključ2[d],
     If[
      Length[DeleteCases[sin2[d],]] === 3,
      ReplacePart[d, vstavi[sin2[d], e], 4],
      If[
       e < ključ1[sin2[d]],
       dTDrevo[ključ1[sin2[d]], , dTDrevo[ključ1[d], , sin1[d], dTDrevo[e, , sin1[sin2[d]], dTDrevo[e, , , ,],],], 
        dTDrevo[ključ2[d], , dTDrevo[ključ2[sin2[d]], , sin2[sin2[d]], sin3[sin2[d]],], sin3[sin2[d]],],],
       If[
        e < ključ2[sin2[d]],
        dTDrevo[e, , dTDrevo[ključ1[d], , sin1[d], 
         dTDrevo[ključ1[sin2[d]], , sin1[sin2[d]], sin2[sin2[d]],],], 
          dTDrevo[ključ2[d], , dTDrevo[ključ2[sin2[d]], , dTDrevo[e, , , ,], sin3[sin2[d]],], sin3[d],],],        
        dTDrevo[ključ2[sin2[d]], , dTDrevo[ključ1[d], , sin1[d], 
         dTDrevo[ključ1[sin2[d]], , sin1[sin2[d]], sin2[sin2[d]],],], 
          dTDrevo[ključ2[d], , dTDrevo[e, , sin3[sin2[d]], dTDrevo[e, , , ,],], sin3[d],],]
        ]
       ]
      ],
     If[
      Length[DeleteCases[sin3[d],]] === 3,
      ReplacePart[d, vstavi[sin3[d], e], 5],
      dTD[ključ2[d], , dTDrevo[ključ1[d], , sin1[d], 
      sin2[d],], vstavi[sin3[d], e],]
      ]
     ]
    ],
   vst5[d, e]
   ]
  ]

Brisanje elementa iz 2-3 drevesa:

Clear[briši, br1, br2, br3, br4]
briši[d_dTDrevo, e_] := If[vsebuje[d, e], br1[d, e], d]
br1[d_, e_] := If[
  Length[DeleteCases[d,]] === 1,
  dTDrevo[, , , ,],
  If[
   Length[DeleteCases[sin1[d],]] === 1,
   If[
    Length[DeleteCases[d,]] === 3,
    If[
     e === ključ1[sin1[d]],
     sin2[d],
     sin1[d]
     ],
    If[
     e === ključ1[sin1[d]],
     dTDrevo[ključ2[d], , sin2[d], sin3[d],],
     If[
      e === ključ1[sin2[d]],
      dTDrevo[ključ2[d], , sin1[d], sin3[d],],
      ReplacePart[d, Null, {{2}, {5}}]
      ]
     ]
    ],
   br2[d, e]
   ]
  ]

br2[d_, e_] := If[
  Length[DeleteCases[sin1[sin1[d]],]] === 1,
  If[
   Length[DeleteCases[d,]] === 3,
   If[
    e < ključ1[d],
    If[
     Length[DeleteCases[sin1[d],]] === 3,
     If[
      Length[DeleteCases[sin2[d],]] === 3,
      If[
       e === ključ1[sin1[sin1[d]]],
       dTDrevo[ključ1[d], ključ1[sin2[d]], sin2[sin1[d]], sin1[sin2[d]], sin2[sin2[d]]],
       dTDrevo[ključ1[d], ključ1[sin2[d]], sin1[sin1[d]], sin1[sin2[d]], sin2[sin2[d]]]
       ],
      If[
       e === ključ1[sin1[sin1[d]]],
       dTDrevo[ključ1[sin2[d]], , dTDrevo[ključ1[d], , sin2[sin1[d]], sin1[sin2[d]],],
        dTDrevo[ključ2[sin2[d]], , sin2[sin2[d]], sin3[sin2[d]],],],
       dTDrevo[ključ1[sin2[d]], , dTDrevo[ključ1[d], , sin1[sin1[d]], sin1[sin2[d]],], 
        dTDrevo[ključ2[sin2[d]], , sin2[sin2[d]], sin3[sin2[d]],],]
       ]
      ],
     ReplacePart[d, briši[sin1[d], e], 3]
     ],
    If[
     Length[DeleteCases[sin2[d],]] === 3,
     If[
      Length[DeleteCases[sin1[d],]] === 3,
      If[
       e === ključ1[sin1[sin2[d]]],
       dTDrevo[ključ1[sin1[d]], ključ1[sin2[d]], sin1[sin1[d]]sin2[sin1[d]], sin2[sin2[d]]],
       dTDrevo[ključ1[sin1[d]], ključ1[d], sin1[sin1[d]], sin2[sin1[d]], sin1[sin2[d]]]
       ],
      If[
       e === ključ1[sin1[sin2[d]]],
       dTDrevo[ključ2[sin1[d]], , ReplacePart[sin1[d], Null, {{2}, {5}}], 
        dTDrevo[ključ1[sin2[d]], , sin3[sin1[d]], sin2[sin2[d]],],],
       dTDrevo[ključ2[sin1[d]], , ReplacePart[sin1[d], Null, {{2}, {5}}], 
        dTDrevo[ključ1[d], , sin3[sin1[d]], sin1[sin2[d]],],]
       ]
      ],
     If[
      e === ključ1[sin1[sin2[d]]],
      ReplacePart[ReplacePart[d, ključ1[sin2[d]], 1], briši[sin2[d], e], 4],
      ReplacePart[d, briši[sin2[d], e], 4]
      ]
     ]
    ],
   br3[d, e]
   ],
  br4[d, e]
  ]

br3[d_, e_] := If[
  e < ključ1[d],
  If[
   Length[DeleteCases[sin1[d],]] === 3,
   If[
    Length[DeleteCases[sin2[d],]] === 3,
    If[
     e === ključ1[sin1[sin1[d]]],
     dTDrevo[ključ2[d], , dTDrevo[ključ1[d], ključ1[sin2[d]], sin2[sin1[d]], sin1[sin2[d]], sin2[sin2[d]]], sin3[d],],
     dTDrevo[ključ2[d], , dTDrevo[ključ1[d], ključ1[sin2[d]], sin1[sin1[d]], sin1[sin2[d]], sin2[sin2[d]]], sin3[d],]
     ],
    If[
     e === ključ1[sin1[sin1[d]]],
     ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
        d, ključ1[sin2[d]], 1],
       dTDrevo[ključ1[d], , sin2[sin1[d]], sin1[sin2[d]],], 3],
      briši[sin2[d], ključ1[sin1[sin2[d]]]], 4],
     ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
        d, ključ1[sin2[d]], 1],
       dTDrevo[ključ1[d], , sin1[sin1[d]], sin1[sin2[d]],], 3],
      briši[sin2[d], ključ1[sin1[sin2[d]]]], 4]
     ]
    ],
   ReplacePart[d, briši[sin1[d], e], 3]
   ],
  If[
   e < ključ2[d],
   If[
    Length[DeleteCases[sin2[d],]] === 3,
    If[
     Length[DeleteCases[sin1[d],]] === 3,
     If[
      e === ključ1[sin1[sin2[d]]],
      ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
          d, ključ2[d], 1],
         vstavi[sin1[d], ključ1[sin2[sin2]]], 3],
        sin3[d], 4],
       Null, {{2}, {5}}],
      ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
          d, ključ2[d], 1],
         vstavi[sin1[d], ključ1[sin1[sin2[d]]]], 3],
        sin3[d], 4],
       Null, {{2}, {5}}]
      ],
     If[
      e === ključ1[sin1[sin2[d]]],
      ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
         d, ključ2[sin1[d]], 1],
        ReplacePart[sin1[d], Null, {{2}, {5}}], 3],
       ReplacePart[sin2[d], sin3[sin1[d]], 3], 4],
      ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
         d, ključ2[sin1[d]], 1],
        ReplacePart[sin1[d], Null, {{2}, {5}}], 3],
       dTDrevo[ključ1[d], , sin3[sin1[d]], sin1[sin2[d]],], 4]
      ]
     ],
    If[
     e === ključ1[sin1[sin2[d]]],
     ReplacePart[ReplacePart[
       d, ključ1[sin2[d]], 1],
      briši[sin2[d], e], 4],
     ReplacePart[d, briši[sin2[d], e], 4]
     ]
    ],
   If[
    Length[DeleteCases[sin3[d],]] === 3,
    If[
     Length[DeleteCases[sin2[d],]] === 3,
     If[
      e === ključ1[sin1[sin3[d]]],
      ReplacePart[ReplacePart[
        d, ReplacePart[ReplacePart[sin2[d], ključ1[sin3[d]], 2], sin2[sin3[d]], 5], 4],
       Null, {{2}, {5}}],
      ReplacePart[ReplacePart[
        d, ReplacePart[ReplacePart[sin2[d], ključ2[d], 2], sin1[sin3[d]], 5], 4],
       Null, {{2}, {5}}]
      ],
     ReplacePart[ReplacePart[ReplacePart[
        d, ključ2[sin2[d]], 2],
       briši[sin2[d], ključ1[sin3[sin2[d]]]], 4],
      If[
       e === ključ1[sin1[sin3[d]]],
       ReplacePart[sin3[d], sin3[sin2[d]], 3],
       dTDrevo[ključ2[d], , sin3[sin2[d]], sin1[sin3[d]],]
       ], 5]
     ],
    If[
     e === ključ1[sin1[sin3[d]]],
     ReplacePart[ReplacePart[
       d, ključ1[sin3[d]], 2],
      briši[sin3[d], e], 5],
     ReplacePart[d, briši[sin3[d], e], 5]
     ]
    ]
   ]
  ]

Ta program "zna" delati z drevesi, katerih globina je največ 3. Za drevesa večje globine, bi bilo potrebno definirati še funkcije vst4[d,e], vst5[d,e] in br4[d,e], ki so že vstavljene v ta program, a niso definirane.


Glej tudi

Osebna orodja