Program

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka NusaSkala.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Program je v računalništvu urejeno zaporedje stavkov, ukazov na računalniku, ki računalniku povejo, kaj mora storiti. Lahko ga izvajamo poljubnokrat z različnimi vhodnimi podatki. Na grobo bi lahko razdelili programe v dve vrsti - operacijske sisteme in uporabniške programe ali aplikacije. Operacijski sistem daje računalniku splošne napotke o tem, kako naj deluje. Uporabniški program pa poskrbi za navodila za izvajanje določenega opravila, npr. za urejanje besedila ali za oblikovanje strani.

Program je pravzaprav "algoritem" - torej postopek, ki ga lahko v končnem času opravimo s svinčnikom in papirjem. Seveda ga računalnik izvaja hitreje kot mi in brez napak in zato ga tudi uporabljamo, ter da vedno vrne isti rezultat (na enakih vhodnih podatkih).

Primer: program Matrike.java v DrJavi, ki vsebuje metode za delo z matrikami.

Poglejmo prejšnji primer: Uporabnik ne vidi programa, le vnese poljubne podatke (to so vhodni podatki), program pa izračuna npr.vsoto matrik. (vsota matrike pa je izhodni podatek). Uporabniku torej ni treba na roke izračunati vsote, čeprav bi jo seveda lahko.

Seveda pa programi v splošnem niso tako enostavni kot morda izgleda na prvi pogled. Uporabljajo se tudi za reševanje specializiranih problemov, ki nimajo nobene povezave z uporabnikom, recimo nadzor jedrske elektrarne, video nadzor,...

Osebna orodja