Proces (Linux)

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Procesi)

Po priklopu diskov jedro rodi init, proces z zaporedno številko ena.

Vsakič, ko poženemo program, se njegova binarna slika, ki je shranjena kot datoteka na disku, skupaj s podatki preslika v pomnilnik. Ko je v pomnilniku pridružen svojemu tekočemu okolju, postane proces.

Vsak proces v Linuxu je enoznačno poimenovam z identifikacijsko številko procesa (PID, Process Identity Number). Ker se procesi rojevajo in upokojujejo, se tudi številke lahko reciklirajo.

Nov proces nastane le tako, da se že obstoječi razdeli na dvoje. Novi proces se imenuje potomec, obstoječi proces pa postane roditelj. Vsak roditelj ima lahko več potomcev. Vsi procesi s svojimi sorodstvenimi vezmi sestavljajo drevesno zgradbo, katere koren je skupni sorodnik, proces init. Ker je init prvi proces, ki se ob zagonu požene ima PID 1.

Za delo s procesi je na voljo več ukazov, s katerimi dobimo najrazličnejše podatke o procesih ali pa jih uničimo, če je šlo kaj narobe.

  • ps (Linux) ... izpiše vse procese, ki jih trenutno poganjamo
  • top (Linux) ... pove, kateri procesi porabijo največ procesorskega časa
  • kill (Linux) ... ubije proces
  • nice -n nice ukaz [argument] ...spremeni istoimensko vrednost procesa in tako lahko uravnavamo, kolikšen dele časa bo sistem namenil temu procesu.
Osebna orodja