Prožnostna energija

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Za idealno prožna telesa velja, da je delo, vloženo v deformacijo telesa, enako spremembi prožnostne energije.

Prožnostna energija vijačne vzmeti je sorazmerna s kvadratom raztezka

W_{pr} = \frac{k\,x^2}{2},

kjer je k koeficient vzmeti in x raztezek vzmeti.

Prožnostna energija polžaste vzmeti je sorazmerna s kvadratom zasuka

W_{pr} = \frac{D\,\varphi^2}{2},

kjer je D koeficient polžaste vzmeti in \varphi zasuk v radianih.

Osebna orodja