Prožen trk

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Pri idealno prožnem trku se ohranjata gibalna količina(izrek o gibalni količini) in kinetična energija, saj se med trkom nič energije ne porabi za deformacijo teles ali segrevanje. Prvo telo z maso m1 in hitrostjo v0 trči v mirujoče telo z maso m2 (Sicer se z Galilejevo transformacijo prestavimo v sistem, v katerem drugo telo miruje.). Iz ohranitve gibalne količine in kinetične energije sledi:

G_{pred} = G_{potem}, m_1\,v_0 = m_1\,v_1 + m_2\,v_2
W_{k\,pred} = W_{k\,potem}, \frac{m_1\,v_0^2}{2} = \frac{m_1\,v_1^2}{2} + \frac{m_2\,v_2^2}{2}.

Iz gornjih enačb sledi:

v_1 = v_0\,\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} in
v_2 = v_0\,\frac{2m_1}{m_1 + m_2}, od tod pa \,v_0 + v_1 = v_2.

Drugo telo se vedno giblje v smeri hitrosti v0, smer gibanja prvega telesa po trku pa je odvisna od mas obeh teles.

Glej tudi

Osebna orodja