Prizma

Iz MaFiRaWiki

Prizma je oglato telo, ki ga omejujeta vzporedna, skladna n-kotnika in n paralelogramov. Vzporedna n-kotnika sta osnovni ploskvi prizme, plašč prizme tvori n paralelogramov. Glede na število osnovnih robov razdelimo prizme na tristrane, štiristrane,...,n-strane prizme: glede na lego stranskega roba proti osnovni ploskvi pa na pokončne in poševne prizme. Pri pokončni prizmi so stranski robovi pravokotni na osnovno ploskev, pri poševni pa ne, v vsakem primeru pa so si vzporedni. Višina pokončne prizme je enaka dolžini stranskega roba, stranske ploskve pa pravokotniki. Prizma je pravilna, če je pokončna in ima za osnovni ploskvi pravilna n-kotnika. Prizma je enakoroba, če so vsi robovi enako dolgi.

Osebna orodja