Prireditveni stavek

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Prireditveni stavek je zapis enega od osnovnih ukazov, ki ga omogoča večina programskih jezikov. Z njim spremenljivki (običajno na levi strani) priredimo vrednost izraza (običajno na desni strani).

Zgled (Pascal):

a := 3;
b := a + 2;
a := 2*b + 3

Na koncu ima spremenljivka a vrednost 13, spremenljivka b pa vrednost 5.

a := 6;
b := 3;
a := b;
b := a

Na koncu imata obe spremenljivki vrednost 3. V vseh zgornjih primerih je časovna zahtevnost izvajanja prireditvenega stavka konstantna.

V splošnem je časovna zahtevnost enaka časovni zahtevnosti izvajanja izraza na desni.

a := f(0.7,2.4)

V tem primeru lahko povemo kaj pametnega o časovni zahtevnosti, le če poznamo časovno zahtevnost funkcijskega podprogram za računanje f.

Osebna orodja