Priprava slik v Powerpointu (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

Priprava slik v Powerpointu - Saša Udir - 9.5.2011

Priprava slik v Powerpointu

 1. Naloga: Na nekaj zgledih prikažite, kako pripravljamo slike v Powerpointu.
 2. Viri:
  1. R. Šuler, Spoznajmo PowerPoint 2010, Flamingo založba, 2010
  2. Uradna Microsoftova spletna stran (povezava)
 3. Predavatelj, avtor: Saša Udir
 4. Seminar: Priprava slik v PowerPointu
 5. Predstavitev:vir predstavitve - Saša Udir.
 6. Seminarska naloga: vir za nalogo - Saša Udir
 7. Kvizna vprašanja:
  1. S katerim ukazom odstranimo vse spremembe na sliki?
   1. Spremeni sliko
   2. (*) Poenostavi sliko
   3. Popravki
   4. Odstrani ozadje
  2. Koliko prednastavljenih slogov slik omogoča PowerPoint?
   1. (*) 28
   2. 10
   3. 50
   4. 31
  3. Česa izmed naštetih možnosti PowerPoint ne omogoča?
   1. Senčenje slike
   2. Odsev slike
   3. Obrezovanje slike
   4. (*)Odpravljanje rdečih oči
  4. S pomočjo katere funkcije spreminjamo kontrast slike?
   1. Barva
   2. (*)Popravki
   3. Umetniški učinki
   4. Učinki slike
  5. Denimo, da je slika napačno obrnjena. S pomočjo katere funkcije jo obrnemo?
   1. Poravnaj
   2. (*)Zasukaj
   3. Postavi naprej
   4. Postavitev slike
Osebna orodja