Priprava slik (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Priprava slik

 1. Naloga: Za pripravljanje slik uporabite eno od dostopnih orodij (MSOffice ali OpenOffice).

Z njim pripravite vsaj tri slike: (a) Ponazoritev Pitagorovega izreka (pravokotni tirkotnik s kvadrati ob stranicah), (b) Odprta šktala - kvader, (c) Graf funkcije y = x sin(x) v pravokotnem koordinatnem sistemu z označenima osema.

 1. Viri:
  1. http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki
  2. http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/praprotnik/pit_izr.html
  3. http://sl.wikipedia.org/wiki/Pitagorov_izrek
  4. http://www2.arnes.si/~osljtrb1s/prizme/kvader.htm
 2. Predavatelj, avtor: Sanja Milašinović
 3. Seminar: 31.5.2010
 4. Predstavitev:Slika:SanjaMilasinovic.pdf
 5. Seminarska naloga:Slika:SanjaMilasinovic_PripravaSlik.pdf
 6. Kvizna vprašanja:
  1. Kako določimo širino in višino nekega lika v PowerPoint-u?
   1. z desnim klikom na lik in nato izberemo Velikost in položaj
   2. z desnim klikom na lik in nato izberemo Oblikovanje oblike
   3. z desnim klikom na lik in nato izberemo Prilepi
   4. z desnim klikom na lik in nato izberemo Izreži
  2. Kako oblikujemo nek lik v PowerPoint-u?
   1. z desnim klikom na lik in nato izberemo Hiperpovezava
   2. z desnim klikom na lik in nato izberemo Velikost in položaj
   3. z desnim klikom na lik in nato izberemo Oblikovanje oblike
   4. z desnim klikom na lik in nato izberemo Urejanje besedila
  3. Katero ikono uporabimo za vstavljanje različnih oblik?Kot so trikotnik, pravokotnik,...
   1. Slika:Grafikon_SanjaMila.JPG
   2. Slika:Slika_SanjaMila.JPG
   3. Slika:Oblike_SanjaMila.JPG
   4. Slika:Tabela_SanjaMila.JPG
  4. Ali lahko določeni animaciji spremenimo hitrost(da se giblje hitro, počasi,...)?
   1. Da
   2. Ne
  5. Ali lahko določenemu liku spreminjamo barvo?
   1. Da
   2. Ne
Osebna orodja