Println (Java)

Iz MaFiRaWiki

Metoda println izpiše dani niz in postavi izpisno mesto na začetek nove vrstice. Izpis sporočila na ekran dosežemo z ukazom:

System.out.println("Hello, world");

To pomeni: izvedi metodo println na objektu out iz razreda System z argumentom "Hello, world". Razred System je del standardne knjižnice. V njem je definiran objekt out, ki se uporablja za izpis sporočil na ekran. Ta objekt pa ima metodo println.

Osebna orodja