Primož Simonič

Iz MaFiRaWiki

Danes smo v Wordu delali neko kontrolno nalogo. It sucked donkey-ass, zato bomo prepisali v zgledno (LaTeX) obliko na Wikipedijo, da jo lahko širni svet vidi :)

  1. Poenostavi naslednje izraze:
    • x^3 y^{2/3} x^{-2/8}y^{\frac{14}9}\sqrt{\frac{x^5}{y^{-7}}}
    • \frac{a^{\frac{-3}{7}}2b^264}{2^7a^7b^{-3}}
    • (((a − 2 + b3) − 1)3) − 1
  2. Nariši grafe funkcij v isti koordinatni sistem, izračunaj presečišča, ničle, definicijski območji in zalogi vrednosti: x3 − 3x2 + x − 3 in x3 + 3x2 + 3x − 1
  3. Z grafa razberi definicijsko območje, ničle, zalogo vrednosti, začetno vrednost ter napišiteformulo za polinom, katerega graf je na sliki
Slika:grafpolinoma.png
Osebna orodja