Primitivni in asimetrični Lucasovi nizi (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Primitivni in asimetrični Lucasovi nizi

Marko Petkovšek

Torek, 28. oktobra 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Lucasov niz je dvojiški niz, ki ne vsebuje dveh zaporednih enojk, poleg tega pa se začne ali konča z ničlo. Na množici Lucasovih nizov dolžine n na naraven način deluje diedrska grupa, ki jo generirata ciklični pomik in obrat. Zanimalo nas bo število orbit pri tem delovanju, pa tudi števila orbit posameznih velikosti. Pri tem igrajo pomembno vlogo primitivni in asimetrični nizi.

Glej tudi/See also

Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja