Primerjava treh vrst limit realnega zaporedja (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Primerjava treh vrst limit realnega zaporedja

David Gajser

Torek, 11. marec 2014, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Naj bo (an) zaporedje realnih števil, (a^*_n)=(1/n \sum_1^n a_i) zaporedje aritmetičnih sredin tega zaporedja in (a^b_n) zaporedje binomskih sredin tega zaporedja: a^b_n=1/2^n \sum a_i {n \choose i}. Ali imajo ta zaporedja isto limito?


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja