Primerjava Jave in Pythona

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Splošna primerjava

  • Python ima dinamične tipe: preverja, ali je vse v redu s tipi spremenljivk, ko program teče.
  • Java ima statičnr tipr: prevajalnik preveri, ali je s tipi vse v redu ob prevajanju programa.

Spremenljivke

Python

Tipov spremenljivk ni treba deklarirati:

x = 42

Java

Tip spremenljivke je treba deklarirati ob prvi uporabi:

 int x = 42

Zanke

Zanka for

Python

for i in p:
  A

Java

for (tip i : p) {
  A
}

Python

for i in range(a,b):
  A

Java

for (i=a; i<b; i++) {
  A;
}

Python

a
while (p) {
  A
  c
}

Java

for (a; p; c) {
  A;
}
Osebna orodja