Primarni ključ

Iz MaFiRaWiki

Primarni ključ tabele pri relacijskih podatkovnih bazah je stolpec ali kombinacija stolpcev, ki enolično določa vrstico. To pomeni, da se za kateri koli dve vrstici v tabeli vrednosti primarnih ključev razlikujejo. Primer primarnega ključa je EMŠO.

Primarni ključi so posebni primeri enoličnih ključev (Unique key). Razlika je v tem, da enolični ključi načeloma lahko zavzamejo vrednost null (primarni ključ ima avtomatično omejitev NOT NULL). Primarni ključi so definirani s posebno sintakso. Enolične in primarne ključe ponavadi uporabljamo kot reference preko tujih ključev (Foreign key).

Osebna orodja