Prijatelj, Niko; matematični kolokvij junij 2001

Iz MaFiRaWiki

Jean Dieudonné in francoska matematična šola

Niko Prijatelj

Univerza v Ljubljani

21. junij 2001


Pierre Dugac je leta 1995 napisal drobno knjižico z naslovom Jean Dieudonné-Mathématicien Complet (Éditions Jacques Gabay, Paris 1995). Ob branju tega spisa sem se spomnil svojega študijskega bivanja v šolskem letu 1959/60 na pariškem Inštitutu Henri Poincaré, kjer sem pogosto srečaval profesorja Dieudonnéja. Profesor je bil že na prvi pogled markantna osebnost in ta prvi vtis je bil nedvomno potrjen vsakokrat, kadar je spregovoril kaj o matematiki. Matematika pa je v Franciji, vsaj od Descartesa in Pascala naprej, zelo priljubljena in spoštovana znanost. O tem pričajo številna prvorazredna znanstvena dela francoskih matematikov na skoraj vseh področjih matematike. To je razvidno tudi iz dejstva, da so bile znamenite Fieldsove medalje, ki se od leta 1936 naprej podeljujejo vsaka štiri leta vrhunskim matematikom na njihovih internacionalnih kongresih, porazdeljene do leta 1998 po državah takole: 11 ZDA, 8 Francija , 6 Anglija, 3 Japonska, 3 Rusija, 2 Belgija, 1 Finska, 1 Italija, 1 Kitajska, 1 Nemčija, 1 Norveška, 1 Nova Zelandija, 1 Poljska, 1 Švedska, 1 Ukrajina. Hkrati pa je treba še poudariti posebno zanimanje, s katerim mnogi eminentni francoski raziskovalci razmišljajo tudi o problemih sodobnega pouka matematike tako na visokih kot na srednjih šolah. Ker je svet postal majhen, nam je Francija že kar preblizu. Zato se komaj še kdo ustavi v njej. Škoda.

Osebna orodja