Prezelj, Jasna; Matematični kolokvij december 2007

Iz MaFiRaWiki

Oka-Grauertov princip

Jasna Prezelj

Univerza v Ljubljani, FMF

10. januar 2008


V predavanju bomo predstavili Oka-Grauertov (oz. homotopski) princip za Steinove mnogoterosti.

Grobo rečeno, gre za načelo, da ima holomorfni problem na Steinovih mnogoterostih, ki ga lahko kohomološko predstavimo, le topološke obstrukcije. V nadaljevanju nas bomo zanimale tudi razne posplošitve Oka-Grauertovega principa.


Glej tudi

Matematični kolokviji

Osebna orodja