Premo enakomerno gibanje

Iz MaFiRaWiki

Premo enakomerno gibanje je enakomerno gibanje po premici.

Osebna orodja