Premikanje datotek in map

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Premikanje

Postopek pri premikanju map ali datotek je podoben postopku kopiranja, le da se datoteka ali mapa na začetni lokaciji izbriše.

Poznamo več možnih poti premikanja map ali datotek.


Premikanje z uporaba menija


V oknu najprej prikažemo datoteko ali mapo, ki jo želimo kopirati. Ko jo označimo, v meniju ORGANIZIRAJ poženemo ukaz IZREŽI. Datoteka ali mapa se zdaj začasno shrani v odložišče. Zdaj v oknu prikažemo mesto, kamor želimo prestaviti označeno mapo ali datoteko, nato v meniju ORGANIZIRAJ poženemo ukaz PRILEPI.Premikanje z uporabo miške

Mape ali datoteke lahko premikamo tudi z uporabo miške. Pri tem moramo na mapo ali datoteko klikniti z desnim gumbom na miški. Pojavi se meni, v katerem izberemo možnost izreži. Z datoteko ali mapo se zgodi enako kot pri prejšnjih postopkih. Ko izberemo mesto premika, spet kliknemo z desnim gumbom na miški in iz podanega menija izberemo možnost prilepi.

Premikanje z uporabo tipkovnice in miške


Z miško označimo želene mape ali datoteke, na tipkovnici pritisnemo kombinacijo tipk Ctlr+X. Nato izberemo mesto, kamor hočemo premakniti želeno in pritisnemo kombinacijo tipk Ctrl+V.

Osebna orodja