Premi pregled

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Premi pregled dvojiškega drevesa izvajamo po naslednjem vrstnem redu:

- obisk očeta,

- premi pregled levega poddrevesa,

- premi pregled desnega poddrevesa

Primer:

Premi pregled: 1, 2, 4, 8, 9, 5, 3, 6, 7, 10, 11

Glej tudi

Osebna orodja