Pregled dvojiškega drevesa

Iz MaFiRaWiki

Pregled dvojiškega drevesa imenujemo kakršenkoli obisk vseh vozlišč drevesa v določenem vrstnem redu. Lahko ga opravimo na različne načine: v globino, po nivojih, po listih,...

Najpomembnejši pregledi dvojiškega drevesa so:

  • premi pregled ali oče prej:
Najprej obiščemo podatek v korenu, nato pa premo pregledamo levo poddrevo, potem pa še premo pregledamo desno poddrevo.
  • vmesni pregled ali oče vmes:
Najprej vmesno pregledamo levo poddrevo, nato obiščemo koren in potem še vmesno pregledamo desno poddrevo.
  • obratni pregled ali oče za:
Najprej obratno pregledamo levo poddrevo, nato obratno pregledamo desno poddrevo, potem pa obiščemo še koren.

Primer

Dano je dvojiško drevo:

        12
      /     \
    a       16
  /   \
3     b

     

Pregledi:

  • premi pregled: 12, a, 3, b, 16
  • vmesni pregled: 3, a, b, 12, 16
  • obratni pregled: 3, b, a, 16, 12


Glej tudi

Osebna orodja