Pregeled dvojiškega drevesa v globino

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Pregled dvojiškega drevesa v globino (depth first search - DFS) je sledeč:

  • začnemo z korenom drevesa
  • začnemo se pomikati vedno globlje (vsakič se premaknemo v enega izmed sinov vozlišča, ki ga trenutno pregledujemo), dokler ne pridemo do vozlišča, ki nima več sinov
  • takrat se vzratno pomaknemo do prvega vozlišča, ki ga nismo v celoti pregledali, t.j. ima sina, ki še ni bil pregledan.


Primer

Pregled po nivojih: 1, 2, 4, 8, 9, 5, 3, 6, 7, 10, 11

Osebna orodja