Pravice dostopa do datoteke (Windows)

Iz MaFiRaWiki

Nastavljanje dovoljenj za datoteke in mape

Z dovoljenji lahko nastavimo vrsto dostopa, ki ga ima določen uporabnik ali skupina. Tako lahko celotni skupini podelimo dovoljenja za branje in pisanje neke določene datoteke. Ko nastavmo dovoljenja, določimo še raven dostopa uporabnikom in skupinam. Enemu uporabniku lahko na primer dovolimo branje vsebine datoteke, drugemu spreminjanje, vsem drugim pa popolnoma preprečimo dostop do nje. Podobno lahko nastavimo dovoljenja za tiskalnike in določenim uporabnikom dovolimo, da jih konfigurirajo, drugim pa samo, da tiskajo na njih. Če želimo spremeniti dovoljenja datoteke ali mape, moramo biti njen lastnik ali imeti dovoljenje za izvajanje takih sprememb.

Dovoljenja za posamezno datoteko nastavljamo tako, da kliknemo z desno tipko na izbrano datoteko - properties - sharing and security:

Izbrati moramo tudi uporabnika, oziroma skupino, ki ji določamo pravice dostopa za izbrano datoteko. Če je ustrezno, dodelimo Poln nadzor, in ne posameznih dovoljenj. Uporabimo Zavrni, za izključitev določenega dela skupine, ki ima dovoljenja Dovoljeno, ali za izključitev enega posebnega dovoljenja, ko smo uporabniku ali skupini že podelili poln nadzor.


Dovoljenja za datoteke v zavihku Security so:

  • Full Control - Poln nadzor,
  • Modify - Spreminjanje,
  • Read & Execute - Branje in izvajanje,
  • Read - Branje
  • Write - Pisanje.

Pravice pa določimo v zavihku Security - Varnost, tako da izberemo

  • Allow - Dovoli ali
  • Deny - Zavrni.


Če želimo nastaviti dovoljenja uporabnika ali skupine, ki ni prikazan v polju Imena skupin ali uporabnikov, kliknemo Dodaj. Vpišemo ime skupine ali uporabnika, kateremu želimo nastaviti dovoljenja, in kliknemo V redu. Pri dodajanju novega uporabnika ali skupine je privzeta nastavitev, da ima dovoljenja Branje in izvajanje, Prikazovanje vsebine mape in Branje. Če želimo spremeniti ali odstraniti dovoljenja obstoječe skupine ali uporabnika, kliknemo njegovo ime.

Če želimo dovoliti ali zavrniti dovoljenja, v polju Dovoljenja za uporabnik ali skupina potrdimo potrditveno polje Dovoli ali Zavrni. Če pa želimo uporabnika ali skupino odstraniti s seznama Imena skupin ali uporabnikov, kliknemo Odstrani.

Če so potrditvena polja možnosti Dovoljenja za uporabnik ali skupina zasenčena ali če gumb Odstrani ni na voljo, ima datoteka ali mapa podedovana dovoljenja nadrejene mape.


Slika:dov1.jpg

Bolj podrobno lahko nastavimo pravice tako da kliknemo Dodatno in dodamo posebna dovoljenja.


Slika:dov2.jpg

Osebna orodja