Pravična delitev torte med n-igralcev

Iz MaFiRaWiki

 • Naslov: Pravična delitev torte med n igralce
 • Naloga: Pravična delitev torte med 2, 3 in n igralce, proporcionalna delitev, delitev brez zavisti
 • Viri: Spletna učilnica
 • Predavatelj, avtor: Nastja Bastjančič
 • Seminar: 16.5.2011
 • Predstavitev:
 • Seminarska naloga:
 • Kvizna vprašanja:
 1. Zakaj rečemo, da je pojem »vsaj pol torte« relativen?
  1. Ker posamezniki različnih kosov torte ne vrednotijo enako.
  2. Ker bi vsak posameznik želel dobiti največji kos torte.
  3. Ker bi vsak posameznik želel dobiti kos torte z največ kreme.
  4. Nič od navedenega.
 2. Kako rešimo primer z dvema igralcema?
  1. Prvi igralec razreže torto in takoj vzame svoj kos.
  2. Prvi igralec razreže torto, drugi igralec si prvi izbere svoj kos.
  3. Drugi igralec razreže torto in takoj vzame svoj kos.
 3. Če je delitev proporcionalna, pomeni, da:
  1. vsak izmed n igralcev meni, da je dobil vsaj toliko kot ostali igralci.
  2. vsak izmed n igralcev meni, da je dobil vsaj 1/n torte.
  3. nič od navedenega
 4. Če je delitev brez zavisti, pomeni, da:
  1. vsak izmed n igralcev meni, da je dobil vsaj toliko kot ostali igralci.
  2. vsak izmed n igralcev meni, da je dobil vsaj 1/n torte.
  3. nič od navedenega
 5. Katera izmed naslednjih trditev je pravilna?
  1. Pojma proporcionalna delitev in delitev brez zavisti pomenita isto.
  2. Če je delitev proporcionalna, je tudi brez zavisti.
  3. Če je delitev brez zavisti, je tudi proporcionalna.
  4. Nič od navedenega.
 6. Trije igralci A, B in C bi si radi razdelili torto tako, da bo delitev brez zavisti. (Takšna delitev bo potem seveda tudi proporcionalna.) Kako naj igrajo (če delitve ostanka ne omenjamo)?
  1. Igralec A si odreže poljuben kos torte in si ga vzame. Isto naredita še preostala dva igralca.
  2. Igralec A razreže torto na 6 kosov in si izbere enega. Drugi izbira igralec B in si pravtako izbere en kos. Nato si igralec C izbere kar dva kosa. Igralec B si izbere še enega izmed ostalih dveh kosov. Igralec A dobi kos, ki ostane.
  3. A razreže torto na 3 dele, B lahko en kos zmanjša ali pa ne naredi nič, C si prvi izbere svoj kos. Če je B kak kos zmanjšal, mora vzeti zmanjšanega. Zadnji izbira igralec A.
  4. Nič od navedenega.
Osebna orodja