Pravična delitev torte med n-igralce

Iz MaFiRaWiki

Pravična delitev torte med n-igralcev

 • Naloga: Pravična delitev torte med n-igralcev, proporcionalna delitev, delitev brez zavisti
 • Predavatelj, avtor: Nastja Bastjančič
 • Seminar: 16.5.2011
 • Predstavitev: (vir)
 • Kvizna vprašanja:
 1. ...?
  1. a
  2. (*)b
  3. c
  4. d
 2. ...?
 3. ...?
Naslov seminarja Naloga: (kratek opis). Viri: (prvi vir) (drugi vir) (...) Predavatelj, avtor: (Ima in Priimek) Seminar: (Datum seminarja) Predstavitev:vir predstavitve. Seminarska naloga: vir za nalogo Kvizna vprašanja: (zgled) Kako v MaFiRa označimo povezavo na stran znotraj MaFiRa? Povezava je v zvitih oklepajih (*) Povezava je v dvojnih oglatih oklepajih. Povezava je v dvojnih zavitih oklepajih. Povezava je v navadnih oklepajih. (Drugo vprašanje) (odgovor a) (odgovor b) (odgovor c) (odgovor d) (Pripravimo 5 vprašanj, pravilni odgovor označimo z zvezdico)

Osebna orodja