Površinska napetost

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Površinska napetost (oznaka γ) je lastnost kapljevine. Predstavlja sorazmernostni koeficient med silo, ki vleče neko površino kapljevnie skupaj, in obsegom te površine

F = γl

oz. delom in spremembo površine, ki jo delo povzroči.

A = γΔS.

Delo je tako enako spremembi površinske energije. Enota za površinsko napetost je newton na meter [\frac{N}{m}].

Površinska napetost je posledica privlačnih sil med delci. Delci na površini so šibkeje vezani in imajo tako večjo energijo. Kapljevine zato težijo k namanjši možni površini, ki jo ima pri dani prostornini krogla. Zato se voda v zraku zbira v obliki kapljic. Tlak znotraj okrogle kapljice je za

\Delta p = \frac{2 \gamma}{r}

večji kot zunaj nje, pri čemer je r polmer kapljice.

Pri razliki tlakov znotraj in zunaj mehurčka je treba upoštevati dve tako zunanjo kot notranjo površino, tako je tlačna razlika enaka

\Delta p = \frac{4 \gamma}{r}.

Glaj tudi

Osebna orodja