Povezava Matlab, joystick, COM port (Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

 1. Naloga: Povezava Matlab, Joystick, COM Port
 2. Viri:
  1. Prokopenko.screen : [[1]]
  2. Micro maestro :[[2]]
  3. Matlab :[[3]]
 3. Predavatelj: Prof.Dr. Tomaž Pisanski, avtor: Vid Bevčar
 4. Seminar: 23.5.2011
 5. Predstavitev:
 6. Seminarska naloga: Slika:SeminarskaVid.pdf
 7. Kvizna vprašanja:
  1. V katerem programskem jeziku je napisan Prokopenko.screen server?
   1. C++ *
   2. Java
   3. C#
   4. Python
  2. Koliko vrednosti lahko zasede gumb na krmilni palici?
   1. 2 *
   2. 256
   3. 1
  3. S kakšno frekvenco operira Micro maestro?
   1. 10Hz
   2. 50Hz *
   3. 2.4GHz
   4. 9600Hz
  4. Kolikšen je Baudrate pri Micro maestro?
   1. 11400
   2. 9600 *
   3. 44800
  5. Kolikšen kot lahko opiše servo motor uporabljen v poskusu?
   1. 45
   2. 90 *
   3. 180
   4. 360
Osebna orodja