Poteze skakača/Java

Iz MaFiRaWiki

Izvorna koda

 1. import java.util.List;
 2. import java.util.Vector;
 3.  
 4. public class Skakac {
 5. int n; // velikost sahovnice
 6. int[][] polje; // tabela polj na sahovnici
 7. static final int PRAZNO = 0;
 8. int k; // stevec potez
 9. public Skakac(int n) {
 10. this.n = n;
 11. k = 0;
 12. polje = new int[n][n];
 13. }
 14. // vrne true, ce je sahovnica polna
 15. public boolean jePolna() { return k == n*n; }
 16. // izpisi sahovnico
 17. public void izpisi(){
 18. for (int[] vrstica : polje){
 19. for (int j : vrstica) {
 20. System.out.print(j + "\t");
 21. }
 22. System.out.println();
 23. }
 24. }
 25. // Poisce resitev glede na trenutno stanje, zacni v (x,y).
 26. // Vrne true, ce je nasel resitev.
 27. public boolean resi(int x, int y) {
 28. narediPotezo(x,y);
 29. if (jePolna()) {
 30. return true;
 31. }
 32. else {
 33. for (Koordinata p : moznePoteze(x,y)){
 34. if (resi(p.x, p.y)) { return true; }
 35. }
 36. odstraniPotezo(x,y);
 37. return false;
 38. }
 39. }
 40.  
 41. // poteze, ki so mozne iz polja (x,y)
 42. public List<Koordinata> moznePoteze(int x, int y) {
 43. List<Koordinata> s = new Vector<Koordinata>();
 44. final int[] dx = { 2, 1, -1, -2, -2, -1, 1, 2};
 45. final int[] dy = { 1, 2, 2, 1, -1, -2, -2, -1};
 46. for (int i = 0; i < dx.length; i++){
 47. if (veljavnaPoteza(x+dx[i],y+dy[i])) { s.add(new Koordinata(x+dx[i],y+dy[i])); }
 48. }
 49. return s;
 50. }
 51.  
 52. private boolean veljavnaPoteza(int x, int y) {
 53. return 0 <= x && x < n && 0 <= y && y < n && polje[x][y] == PRAZNO;
 54. }
 55.  
 56. public void odstraniPotezo(int x, int y) {
 57. k--;
 58. polje[x][y] = PRAZNO;
 59. }
 60.  
 61. public void narediPotezo(int x, int y) {
 62. k++;
 63. polje[x][y] = k;
 64. }
 65. }

 1. public class Koordinata {
 2. public int x, y;
 3. public Koordinata(int u, int v) { x = u; y = v; }
 4. public String toString() {
 5. return "(" + x + "," + y + ")";
 6. }
 7. }

Primer uporabe

> s = new Skakac(8);
> s.resi(0,0)
true
> s.izpisi()
1	60	39	34	31	18	9	64
38	35	32	61	10	63	30	17
59	2	37	40	33	28	19	8
36	49	42	27	62	11	16	29
43	58	3	50	41	24	7	20
48	51	46	55	26	21	12	15
57	44	53	4	23	14	25	6
52	47	56	45	54	5	22	13
Osebna orodja