Potenčna funkcija (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Potenčna funkcija

 1. Naloga: Obravnavajte potenčno funkcijo xa in njene premike, raztege, itd. Narišite nekaj slik.
 2. Viri:
  1. Veliki srednješolski priročnik, mag. Roman Brilej, ATAJA d.o.o., Ljubljana, Mladinska knjiga , 2001
  2. http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/kor_f.html
  3. http://www.e-um.si/lessons/253/
 3. Predavatelj, avtor: Anita Pandžić
 4. Seminar: 3.5.2010
 5. Predstavitev:
  1. Slika:Potenčna funkcija.pdf
 6. Seminarska naloga:
 7. Kvizna vprašanja:
  1. Večina lastnosti potenčne funkcije je odvisna od parnosti eksponenta:
   1. DA
   2. NE
  2. Potenčna funkcija z negativnim eksponentom (sod ali lih) ima navpično in vodoravno asimptoto:
   1. DA
   2. NE
  3. Vsak graf potenčne funkcije (s kakršnim koli eksponentom) poteka skozi točko (1,1):
   1. DA
   2. NE
  4. Korenska funkcija je povsod naraščajoča in povsod je pozitivna:
   1. DA
   2. NE
  5. Funkcija f(x)=(x / 0.3)2 je glede na funkcijo g(x)=x2 :
   1. bolj strma
   2. bolj položna
Osebna orodja