Pot (Windows)

Iz MaFiRaWiki

tudi datotečna pot, je zapis imena datoteke oz. mape, z zaporedjem map in podmap, po katerem pridemo do datoteke oz. mape. Ločimo dve vrsti poti

Absolutna pot
začne se s črko logične enote za trajno shranjevanje podatkov (disk, mrežni disk, DVD, USB ključ). Potem sledi zaporedje map v katere vstopamo pri potovanju do cilja po najkrajši poti. Imena map so ločena s poševnico nazaj (Backslash). Če gre za pot do datoteke je zadnje ime v tem nizu ime datoteke, sicer pa ime mape.

Primer: c:\mapa\podmapa\pdmapapodmape\datoteka.doc

Relativna pot
opisuje pot relativno glede na pozicijo. Če se npr. pri zgornjem primeru nahajamo v mapi c:\mapa\podmapa, je relativna pot do datoteke z imenom datoteka.doc:

podmapapodmape\datoteka.doc

kot vidimo, se relativna pot začne z imenom mape oz. datoteke.

Okrajšave s posebnim pomenom

Poznamo dve okrajšavi s posebnim pomenom. To sta:

  • ena pika (.): trenutna mapa
  • dve piki (..): pomeni mapo, ki vsebuje trenutno mapo oz. datoteko.

Primer:

.\podmapapodmape\datoteka.doc

predstavlja isto pot kot

podmapapodmape\datoteka.doc.

Relativna pot

..\..

pa nas pripelje na vrh enote C:.

Osebna orodja