Pospešek

Iz MaFiRaWiki

Pospešek (oznaka a) je vektorska količina, definiran kot odvod hitrosti po času, osnovna merska enota so metri na kvadratno sekundo [m/s2]. Pospešek, ki ga povzroča gravitacijska sila masivnega telesa, imenujemo težni pospešek in označimo s črko g.

Pospešek v smeri koordinate x:

a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} = \dot{v_x} = \ddot{x}.

Pospešek v R3:

a(t) = (ax(t),ay(t),az(t))

Po drugem Newtonovem zakonu ga povzročajo sile, ki delujejo na telo:

\sum_i\vec{F}_i(t) = m \cdot \vec{a}(t).
Osebna orodja